Антонюк, Г. Роль трансферних процесів у становленні української освітньої моделі в період раннього модерну. Педагогіка і психологія професійної освіти, no 1, Aug. 2019, pp 188-9, doi:https://doi.org/10.32447/22185186.2019.1.19.