[1]
Кійко, С. і Пинтюк, Є. 2020. ТЕЗАУРУСНЕ МОДЕЛЮВАННЯ НІМЕЦЬКОМОВНОЇ ТЕРМІНОСИСТЕМИ АРХІТЕКТУРИ І БУДІВНИЦТВА. Львівський філологічний часопис. 8 (Груд 2020), 82-89. DOI:https://doi.org/https://doi.org/10.32447/2663-340X-2020-8.13.