(1)
Litvinova, N. V. ПРИЧИНИ, ВИДИ ТА ЗАСОБИ СЕМАНТИЧНИХ ЗМІН У СЛОВІ. Львівський філологічний часопис 2019, 76-80.