(1)
Slaba, O. V. ЗАСОБИ ДОСЯГНЕННЯ ҐЕНДЕРНОЇ КОРЕКТНОСТІ У СУЧАСНІЙ НІМЕЦЬКІЙ МОВІ. Львівський філологічний часопис 2020, 192-196.