(1)
Афоніна, І. ПЕРЕКЛАДАЦЬКІ ЗАСОБИ ВІДТВОРЕННЯ ЖІНОЧОГО МОВЛЕННЯ У РОМАНІ ДАНІЕЛИ СТІЛ «ДАР». Львівський філологічний часопис 2020, 7-13.