(1)
Веремчук, Е. ЕТИМОЛОГІЧНА ВМОТИВОВАНІСТЬ ВЕРБАЛІЗАТОРІВ АНГЛІЙСЬКОМОВНОЇ ЕТИЧНОЇ КАТЕГОРІЇ DUTY / ОБОВ’ЯЗОК. Львівський філологічний часопис 2020, 34-39.