(1)
Кійко, С.; Пинтюк, Є. ТЕЗАУРУСНЕ МОДЕЛЮВАННЯ НІМЕЦЬКОМОВНОЇ ТЕРМІНОСИСТЕМИ АРХІТЕКТУРИ І БУДІВНИЦТВА. Львівський філологічний часопис 2020, 82-89.