(1)
Mykhailenko, V. РОЗРОБКА СТРАТЕГІЙ НАВЧАННЯ ПЕРЕКЛАДУ З АРКУШУ. Львівський філологічний часопис 2020, 218-222.