(1)
Kyrylchuk, O. ГЕРОЙ-МЕДІАТОР В СИСТЕМІ КОНТРДИСКУРСИВНИХ ПРАКТИК УКРАЇНСЬКОГО РОМАНТИЗМУ. Львівський філологічний часопис 2022, 56-63.