(1)
Smaglii, V. МОВНІ ЗАСОБИ ВЕРБАЛІЗАЦІЇ МЕГАКОНЦЕПТА BRAIN SURGERY: ПЕРЕКЛАДОЗНАВЧИЙ АСПЕКТ. Львівський філологічний часопис 2022, 210-215.