(1)
Haiduk, N. КУЛЬТУРНО-ЦІННІСНА ІНТЕРПРЕТАЦІЯ ПОЛІТИЧНОГО КОНЦЕПТУ ТОЛЕРАНТНІСТЬ В УКРАЇНСЬКІЙ МОВНІЙ КАРТИНІ СВІТ. Львівський філологічний часопис 2018, 30-34.