Kauza, I. B. (2020). ДУМКА У ДУМЦІ У СТРУКТУРНО-СЕМАНТИЧНОМУ МОДЕЛЮВАННІ ТЕКСТОПРОСТОРУ РОМАНІВ МАРГАРЕТ ДРЕББЛ. Львівський філологічний часопис, (6), 91-95. Retrieved із https://journal.ldubgd.edu.ua/index.php/philology/article/view/1705