Popko, I. A. (2020). ВЕРБАЛІЗАЦІЯ КОНЦЕПТУ ДАР В ТЕКСТІ УКРАЇНСЬКОЇ, АНГЛІЙСЬКОЇ ТА ФРАНЦУЗЬКОЇ НАРОДНОЇ КАЗКИ. Львівський філологічний часопис, (6), 168-172. Retrieved із https://journal.ldubgd.edu.ua/index.php/philology/article/view/1720