Skrypnyk, N. I. (2020). СОЦІОКУЛЬТУРНА КОМПЕТЕНТНІСТЬ ЯК СКЛАДОВА МОВНОЇ ПІДГОТОВКИ ФАХІВЦІВ У ВИЩОМУ НАВЧАЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ. Львівський філологічний часопис, (6), 186-191. Retrieved із https://journal.ldubgd.edu.ua/index.php/philology/article/view/1723