Slaba, O. V. (2020). ЗАСОБИ ДОСЯГНЕННЯ ҐЕНДЕРНОЇ КОРЕКТНОСТІ У СУЧАСНІЙ НІМЕЦЬКІЙ МОВІ. Львівський філологічний часопис, (6), 192-196. Retrieved із https://journal.ldubgd.edu.ua/index.php/philology/article/view/1724