Ivanchenko, M. Y. (2020). СТРУКТУРНО-СЕМАНТИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ АНГЛІЙСЬКИХ НЕОЛОГІЗМІВ СФЕРИ ІНТЕРНЕТ-КОМУНІКАЦІЙ. Львівський філологічний часопис, (7), 35-39. https://doi.org/https://doi.org/10.32447/2663-340X-2020-7.6