Глущенко, О. (2020). ДИСКУРСИВНІ ОСОБЛИВОСТІ ДЕСКРИПЦІЙ ОДЯГУ В АНГЛОМОВНОМУ ХУДОЖНЬОМУ ТЕКСТІ. Львівський філологічний часопис, (8), 46-51. https://doi.org/https://doi.org/10.32447/2663-340X-2020-8.7