Дружинець, М. (2020). СОЦІОФОНЕТИЧНИЙ ОПИС МОВЛЕННЯ УКРАЇНСЬКИХ РЕСПОНДЕНТІВ ЗА МЕЖАМИ УКРАЇНИ: ВОКАЛЬНА ОРФОЕПІЯ. Львівський філологічний часопис, (8), 71-75. https://doi.org/https://doi.org/10.32447/2663-340X-2020-8.11