Колісниченко, Т. (2020). ЦІННІСНИЙ СЕГМЕНТ МЕТАКOНЦЕПТУ TOURISM: ПАРЕМIЙНИЙ ПРOФIЛЬ. Львівський філологічний часопис, (8), 103-107. https://doi.org/https://doi.org/10.32447/2663-340X-2020-8.16