Темник, Г., & Сорока, О. (2020). ЛІНГВОДИДАКТИЧНИЙ ПОТЕНЦІАЛ КРАЇНОЗНАВЧОГО ПІДРУЧНИКА З УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ ЯК ІНОЗЕМНОЇ. Львівський філологічний часопис, (8), 171-176. https://doi.org/https://doi.org/10.32447/2663-340X-2020-8.27