Sydor, A. (2020). ЛІНГВОСТИЛІСТИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ФУНКЦІОНУВАННЯ ФРАНЦУЗЬКОГО СЛЕНГУ. Львівський філологічний часопис, (8), 230-236. https://doi.org/https://doi.org/10.32447/2663-340X-2020-8.36