Makaruk, L. (2022). СТРУКТУРНО-СЕМАНТИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ СУЧАСНИХ АНГЛОМОВНИХ ЛЕКСЕМ У КОРПУСІ МУЛЬТИМОДАЛЬНИХ РЕКЛАМНИХ ТЕКСТІВ. Львівський філологічний часопис, (10), 77-83. Retrieved із https://journal.ldubgd.edu.ua/index.php/philology/article/view/2380