Iegorova, A. (2022). ВІД ВИТОКІВ НАРАТИВНИХ СТУДІЙ ДО «НАРАТИВНОГО ПОВОРОТУ». Львівський філологічний часопис, (10), 37-43. Retrieved із https://journal.ldubgd.edu.ua/index.php/philology/article/view/2394