Buk, S., & Babelyuk, O. (2022). ВІЗУАЛІЗАЦІЯ АКТИВНОСТІ ОСНОВНИХ МОРФОЛОГІЧНИХ ХАРАКТЕРИСТИК КОРПУСУ ТЕКСТІВ ІВАНА ФРАНКА. Львівський філологічний часопис, (11), 35-41. Retrieved із https://journal.ldubgd.edu.ua/index.php/philology/article/view/2405