Vysotska, T. (2022). СПОЛУЧНИКИ ЗАЙМЕННИКОВОГО ПОХОДЖЕННЯ В УКРАЇНСЬКИХ ПАМ’ЯТКАХ XVI–XVII СТ. (НА МАТЕРІАЛІ ВИКОРИСТАННЯ СПОЛУЧНИКА ЯКЪ/ЯКО). Львівський філологічний часопис, (11), 42-50. Retrieved із https://journal.ldubgd.edu.ua/index.php/philology/article/view/2406