Holubenko, N. (2022). СТРАТЕГІЇ ВІДТВОРЕННЯ ІМПЛІЦИТНИХ СМИСЛІВ ПРОСОДИЧНИХ ЗАСОБІВ МОДАЛЬНОСТІ В ХУДОЖНЬОМУ ПЕРЕКЛАДІ. Львівський філологічний часопис, (11), 63-67. Retrieved із https://journal.ldubgd.edu.ua/index.php/philology/article/view/2409