Hordiichuk, M. (2022). ВПЛИВ МАРКЕРІВ НЕВЕРИДИКАЛЬНОСТІ НА ОЦІНКУ В ЗАГОЛОВКАХ АНГЛОМОВНИХ ГАЗЕТ ПРО ВІЙНУ В УКРАЇНІ. Львівський філологічний часопис, (11), 68-75. Retrieved із https://journal.ldubgd.edu.ua/index.php/philology/article/view/2411