Zaichenko, Y. (2022). АКТУАЛІЗАЦІЯ КОНОТАТИВНОЇ ДОМІНАНТИ В РАМКАХ ХРОНОТОПУ АНГЛОМОВНИХ ТЕКСТІВ ФЕНТЕЗІ. Львівський філологічний часопис, (11), 86-92. Retrieved із https://journal.ldubgd.edu.ua/index.php/philology/article/view/2414