Zornytskyi, A. (2022). “…OF MY FORMER FRIEND AND COMPANION”: ПЕРЕКЛАД І РЕДАГУВАННЯ ХУДОЖНЬОГО ТЕКСТУ НА ТЛІ ЗМІННОСТІ МОВНОГО УЗУСУ. Львівський філологічний часопис, (11), 93-97. Retrieved із https://journal.ldubgd.edu.ua/index.php/philology/article/view/2415