Kostenko, V., & Solohor, I. (2022). СТРУКТУРНО-СЕМАНТИЧНІ ТА СОЦІОКУЛЬТУРНІ ОСОБЛИВОСТІ ЕПОНІМНИХ ТЕРМІНІВ АНГЛОМОВНОЇ СТОМАТОЛОГІЧНОЇ ТЕРМІНОЛОГІЇ. Львівський філологічний часопис, (11), 113-122. Retrieved із https://journal.ldubgd.edu.ua/index.php/philology/article/view/2418