Levchenko (Astashenkova), D. (2022). МІЖНАРОДНА ПОЛІТИЧНА ІНТЕРНЕТ-КОМУНІКАЦІЯ: ДИСКУРСИВНИЙ ВИМІР КОНФЛІКТОГЕННОСТІ. Львівський філологічний часопис, (11), 123-127. Retrieved із https://journal.ldubgd.edu.ua/index.php/philology/article/view/2420