Malash, O. (2022). ОФІЦІЙНА ТА НЕОФІЦІЙНА АНТРОПОНІМІЯ УКРАЇНЦІВ: ЛІНГВОФІЛОСОФСЬКІ ПИТАННЯ. Львівський філологічний часопис, (11), 128-135. Retrieved із https://journal.ldubgd.edu.ua/index.php/philology/article/view/2423