Matsiuk, H. (2022). ОСОБЛИВОСТІ СТРУКТУРНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ УКРАЇНСЬКИХ ОДИНИЦЬ ДВОМОВНОГО ТЕЗАУРУСА РОЗУМНОГО МІСТА. Львівський філологічний часопис, (11), 136-140. Retrieved із https://journal.ldubgd.edu.ua/index.php/philology/article/view/2424