Nazarchuk, R., & Karamysheva, I. (2022). КОРПУСНИЙ ПІДХІД У ДОСЛІДЖЕННІ ДІЄСЛІВНИХ ПРЕДИКАТІВ. Львівський філологічний часопис, (11), 154-161. Retrieved із https://journal.ldubgd.edu.ua/index.php/philology/article/view/2429