Pozharytska, O. (2022). ЗРОБИ СВІЙ ВИБІР: КНИГИ-ІГРИ ЯК ПРЕДТЕЧІ КОМП’ЮТЕРНОЇ ЛІТЕРАТУРИ. Львівський філологічний часопис, (11), 172-181. Retrieved із https://journal.ldubgd.edu.ua/index.php/philology/article/view/2432