Ivanchenko, M. Y., & Zanovyak, Y. Y. (2023). ГРАМАТИЧНІ АСПЕКТИ ХУДОЖНЬОГО ПЕРЕКЛАДУ (НА МАТЕРІАЛІ ОПОВІДАННЯ C. МOЕМА «ДРУГ У БІДІ»). Львівський філологічний часопис, (12), 66-71. Retrieved із https://journal.ldubgd.edu.ua/index.php/philology/article/view/2499