Kuranda, V. V. (2023). ІНШОМОВНІ ЛЕКСИЧНІ ЗАПОЗИЧЕННЯ В ІТАЛІЙСЬКІЙ МОВІ. Львівський філологічний часопис, (13), 95-100. Retrieved із https://journal.ldubgd.edu.ua/index.php/philology/article/view/2598