Okulova, L. O. (2024). РОЗКРИТТЯ КУЛЬТУРНОГО КОЛОРИТУ: ПІДХОДИ ТА ПРИЙОМИ ВІДТВОРЕННЯ СУСПІЛЬНО-ПОЛІТИЧНИХ РЕАЛІЙ В АНГЛОМОВНИХ ПУБЛІЦИСТИЧНИХ ТЕКСТАХ. Львівський філологічний часопис, (14), 74-80. Retrieved із https://journal.ldubgd.edu.ua/index.php/philology/article/view/2698