Alzahrani, D. O. (2018). ВИТОКИ КИТАЙСЬКОЇ ГЕРМЕНЕВТИЧНОЇ ТРАДИЦІЇ В ЛІТЕРАТУРІ. Львівський філологічний часопис, (4), 13-17. Retrieved із https://journal.ldubgd.edu.ua/index.php/philology/article/view/988