Haiduk, N. (2018). КУЛЬТУРНО-ЦІННІСНА ІНТЕРПРЕТАЦІЯ ПОЛІТИЧНОГО КОНЦЕПТУ ТОЛЕРАНТНІСТЬ В УКРАЇНСЬКІЙ МОВНІЙ КАРТИНІ СВІТ. Львівський філологічний часопис, (4), 30-34. Retrieved із https://journal.ldubgd.edu.ua/index.php/philology/article/view/992