КІЙКО, С.; ПИНТЮК, Є. ТЕЗАУРУСНЕ МОДЕЛЮВАННЯ НІМЕЦЬКОМОВНОЇ ТЕРМІНОСИСТЕМИ АРХІТЕКТУРИ І БУДІВНИЦТВА. Львівський філологічний часопис, n. 8, p. 82-89, 18 dez. 2020.