MYKHAILENKO, V. РОЗРОБКА СТРАТЕГІЙ НАВЧАННЯ ПЕРЕКЛАДУ З АРКУШУ. Львівський філологічний часопис, n. 8, p. 218-222, 18 dez. 2020.