VYSOTSKA, T. СПОЛУЧНИКИ ЗАЙМЕННИКОВОГО ПОХОДЖЕННЯ В УКРАЇНСЬКИХ ПАМ’ЯТКАХ XVI–XVII СТ. (НА МАТЕРІАЛІ ВИКОРИСТАННЯ СПОЛУЧНИКА ЯКЪ/ЯКО). Львівський філологічний часопис, n. 11, p. 42-50, 3 nov. 2022.