SMAGLII, V. МОВНІ ЗАСОБИ ВЕРБАЛІЗАЦІЇ МЕГАКОНЦЕПТА BRAIN SURGERY: ПЕРЕКЛАДОЗНАВЧИЙ АСПЕКТ. Львівський філологічний часопис, n. 11, p. 210-215, 7 nov. 2022.