Skrypnyk, Nadiia Ivanivna. 2020. СОЦІОКУЛЬТУРНА КОМПЕТЕНТНІСТЬ ЯК СКЛАДОВА МОВНОЇ ПІДГОТОВКИ ФАХІВЦІВ У ВИЩОМУ НАВЧАЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ. Львівський філологічний часопис, no 6 (Лютий), 186-91. https://journal.ldubgd.edu.ua/index.php/philology/article/view/1723.