Кійко, Світлана, і Євгенія Пинтюк. 2020. ТЕЗАУРУСНЕ МОДЕЛЮВАННЯ НІМЕЦЬКОМОВНОЇ ТЕРМІНОСИСТЕМИ АРХІТЕКТУРИ І БУДІВНИЦТВА. Львівський філологічний часопис, no 8 (Грудень), 82-89. https://doi.org/https://doi.org/10.32447/2663-340X-2020-8.13.