Темник, Галина, і Ольга Сорока. 2020. ЛІНГВОДИДАКТИЧНИЙ ПОТЕНЦІАЛ КРАЇНОЗНАВЧОГО ПІДРУЧНИКА З УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ ЯК ІНОЗЕМНОЇ. Львівський філологічний часопис, no 8 (Грудень), 171-76. https://doi.org/https://doi.org/10.32447/2663-340X-2020-8.27.