Kryknitska, Iryna. 2022. TED TALK ЯК ОБ’ЄКТ РИТОРИЧНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ. Львівський філологічний часопис, no 10 (Листопад), 71-76. https://journal.ldubgd.edu.ua/index.php/philology/article/view/2379.