VysotskaTetіana. 2022. «СПОЛУЧНИКИ ЗАЙМЕННИКОВОГО ПОХОДЖЕННЯ В УКРАЇНСЬКИХ ПАМ’ЯТКАХ XVI–XVII СТ. (НА МАТЕРІАЛІ ВИКОРИСТАННЯ СПОЛУЧНИКА ЯКЪ/ЯКО»). Львівський філологічний часопис, no 11 (Листопад), 42-50. https://journal.ldubgd.edu.ua/index.php/philology/article/view/2406.