Hordiichuk, Marta. 2022. ВПЛИВ МАРКЕРІВ НЕВЕРИДИКАЛЬНОСТІ НА ОЦІНКУ В ЗАГОЛОВКАХ АНГЛОМОВНИХ ГАЗЕТ ПРО ВІЙНУ В УКРАЇНІ. Львівський філологічний часопис, no 11 (Листопад), 68-75. https://journal.ldubgd.edu.ua/index.php/philology/article/view/2411.